Rota Sertifika olarak İnsan Kaynakları İşe Alım sürecini yönettiğimiz özel bir sigorta şirketi için aşağıdaki kriterlerde personel alımı yapılacaktır. 

Alınan personel almış olduğu eğitimle meslek sahibi olacak, yüksek gelirle iş kurma imkanı bulacaktır. Bu büyük yapılanmada sizler de yerinizi alın...

Sigorta, riskler ve bu risklerin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan hasarın (zararın) karşılanması amacıyla kullanılan finansman kaynağı olarak tanımlanabilir. BU finansman kaynağı özünde bir tür yardımlaşma şeklidir. Ortak risklere sahip kişi ya da kurumların, olası bu risklerle karşılaşma durumlarında kullanılmak üzere bir fon oluşturulması ve gerektiğinde yine sisteme dahil kişi ya da kurumlarca kullanılmasından ibarettir.

Sigorta poliçelerinin satışları genelde bizzat sigorta şirketleri tarafından ya da bu sigorta şirketlerince sağlanmış acentalar tarafından yapılır. Bunun yanında sigorta şirketlerinden bağımsız olarak faaliyet gösteren sigorta brokerleri de sigorta poliçelerinin satışını sağlar.

Olası riskleri değerlendirerek, kişiye ya da kuruma en uygun poliçeyi sağlamak, risk ortaya çıktığında hasar işlemleri hususunda poliçe sahibine destek sigortacıların görevidir.

Bu eğitimimizde, genel olarak sigorta ve sigorta poliçelerinin işleyişi konuları ele alınmakta olup; sigortacılık alanında çalışan ya da kariyer yapmayı planlayan kişilere fayda sağlamak hedeflenmiştir.

İşe Yerleştirme İçin Gerekli Şartlar

En az lise mezunu olmak,
25-35 yaş arasında olmak. 
Bu program ile kursiyerlerin;

Sigorta sektörünü tanımaları,
Sigortacılığın temel kavramlarını tanıyarak sigortacılıktaki branşları ayırt etmeleri,
Sigortacılık branşlarının kapsamlarını ve temel kurallarını kavramaları,
Risk verilerini analiz etmeleri,
Risk ölçümlerini ve risk kontrol tekniklerini kullanmalar,
Hasar işlem süreçlerini tanımaları,
Sigorta hukuku ve genel sigortacılık mevzuatını tanımaları,
Sigorta pazarlaması ile ilgili teknikleri kullanmaları,
Sigorta muhasebesi usul ve esaslarını kullanmaları,
Mali analiz tekniklerini kullanmaları,
Müşteri ilişkilerinde kendini tanıtmayı ve etkili iletişim becerisini kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri,
Sigorta araçlarına ve sigorta eksperlerine ilişkin mevzuatı tanımaları,
Müşterilerine ve çevrelerine doğru bilgi vererek toplumu sigorta konusunda bilinçlendirmeye istekli olmaları beklenmektedir.
Sigortacılık Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği

Sigortaya Giriş ve Sigortanın Temel Prensipleri
Banka Sigorta İlişkileri
Kaza Branşı
Yangın ve Mühendislik Sigortaları
Mühendislik Sigortaları
Sağlık Sigortaları
Nakliyat Sigortaları
Tarım Sigortaları
Tarım Sigortaları Mevzuatı
Tarım Sigortaları Uygulamaları
Bitkisel Ürün Sigortaları
Hayvan Hayat Sigortaları
Hayat Sigortaları
Risk ve Hasar İşlemleri
Sigorta Hukuku
Sigorta Pazarlama Teknikleri
Sigorta Muhasebesi
İletişim ve Müşteri İlişkileri
Sigorta Aracılarına İlişkin Genel Çerçeve ve Mevzuat
Sigorta Eksperlerine İlişkin Genel Çerçeve ve Mevzuat
Eksperlik Süreci ve Hasar Tespiti
Uygulamalı Sigorta şirketi Ekranları

Kurslarımız ile öğrenmeye başla