Klinik Destek Elemanları, sağlık hizmeti sunmakta olan yataklı tedavi kurumlarında hasta bakımı hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması amacı ile istihdam edilmektedir.

Hastanelerde cihazların bilgilendirilmesini ve tıbbi cihaz alanındaki malzemeleri temizleyip kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayan personeldir.

Klinik Destek Elemanının Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

 • Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizleyip ve kullanıma hazır hale getirmek
 • Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletmek
 • Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlamak
 • Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak
 • Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirmek
 • Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak
 • Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak
 • Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri vermemek
 • Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılmak
 • Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olmak
 • Kliniğe transfer edilecek hastanın transferini sağlamak
 • Ex' in hazırlanmasına yardımcı olup, morga transferini sağlamak
 • Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.

Kurslarımız ile öğrenmeye başla